Torsdag 16 augusti 2018

Töreboda bygger vid kanalen

Törebodabostäder bygger två åttavåningshus i Kanalparken vid Göta Kanal. Törebodabostäder har ändrat sitt tidigare beslut om bostadsområdet Kanalparken.

Enligt Mariestads-Tidningen vill bolaget nu bygga två åttavåningshus samtidigt. Enligt tidigare beslut skulle husen byggas i etapper.

Men 80 personer väntar på sina lägenheter och nu påskyndas byggprocessen. Ett av husen är hyresrätt, det andra är bostadsrätt.

Kanalparken ligger mellan Sötåsenvägen och Göta Kanal. Byggstart ska ske vecka 33, 2018. I detaljplanen ges också utrymme för bygge av småhus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer