Fredag 5 juni 2020

Törebodas kommunalråd kritiserar kollega i Gullspång

Kommunstyrelsens ordförande i Töreboda Bengt Sjöberg (M) reagerar mot att hans kollegor i Gullspång och Laxå kommuner har synpunkter på den planerade vindkraftparken vid Fägremo.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att de båda kommunstyrelseordförandena i Gullspång och Laxå ställer sig upp på ett möte och har synpunkter på något vi ska besluta i Töreboda, säger Bengt Sjöberg till Mariestads-Tidningen.

Det var förra veckan som ett offentligt möte hölls om den planerade vindkraftparken som Rabbalshede Kraft vill bygga. Det handlar om  tio stycken, 240 meter höga, vindkraftverk. Bolaget driver sedan tidigare vindkraftparken vid Lyrestad.

Vid mötet medverkade Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg (S) och Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson (KD) som bägge uttryckte oro för vindkraftverken. Enligt dem skulle verken negativt påverka turismen i Tiveden.

Enligt Mariestads-Tidningen framförde Carin Gullberg då att samtliga fyra kommuner runt Unden borde träffas och diskutera frågan.

Läs mer:

 

Vindkraftpark i Töreboda ifrågasätts

Samråd om tio vindkraftverk vid Fägremo i Töreboda

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer