Lördag 23 oktober 2021

Unik testanläggning byggs på Sötåsen

– Satsningen är en viktig del för regionens utveckling till en hållbar region inom livsmedel och gröna näringar.
Det säger säger Ulf Eriksson (C), Falköping, ordförande för regionens naturbruksstyrelse, om den nya anläggningen för bioraffinering i Töreboda.

I slutet av förra året togs beslutet att en ny anläggning för bioraffinering kommer att byggas på Naturbruksskolan Sötåsen. Anläggningen är en del av ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering.

– Projektet gör det möjligt att bidra till branschens framtid och lantbruksföretagens utveckling mot en hållbar och fossilfri produktion. Det innebär också att våra elever och studenter får tillbringa sin studietid i en innovativ miljö där nya metoder testas och ny kunskap blir till säger Bo Grenabo Tapper, kompetenscentrachef på naturbruksförvaltningen och projektledare för satsningen.

Genom att odla och processa gräs kan man utvinna flera råvaror – dels fodermedel och proteinfoder som passar för ekologiska lantbruksdjur men också energiråvaror som kan användas för att exempelvis utvinna biogas. Anläggningen på Sötåsen är tänkt att fungera som en testpilot för att bidra med fortsatt utveckling och försök till att förädla grödor.

På Sötåsen finns redan en biogasanläggning som ska integreras med raffinaderiet. Nu kan man också utnyttja den befintliga vallodlingen samt testa fodermedlen i gårdens ekologiska mjölk- och grisproduktion.

– Satsningen innebär samverkan mellan den gröna näringen, akademin och utbildning och det är en viktig del för Västra Götalandsregionens utveckling till en hållbar region inom livsmedel och gröna näringar, säger Ulf Eriksson (C), ordförande för Västra Götalandsregionens naturbruksstyrelse.

Projektet är ett samarbete mellan Agroväst, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU,  Hushållningssällskapet Sjuhärad, Aarhus Universitet och Skive kommune i Danmark, där Agroväst tar rollen som projektledare.  Anläggningen ska vara klar för drift lagom till första skörden 2020.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer