Måndag 26 juli 2021

Vindkraftverk i limträ ska byggas i Töreboda

Vindkraftverken som ska göras i Lidköping kommer att byggas i mindre rörmoduler som sedan ska monteras på plats. Foto: Modvion
Vindkraftverken som ska göras i Lidköping kommer att byggas i mindre rörmoduler som sedan ska monteras på plats. Foto: Modvion

Moelven i Töreboda har fått uppdraget att bygga vindkraftverk i limträ tillsammans med företaget Modion. Verken ska bli enklare att transportera, miljövänliga och billigare att producera.
– Det finns många fördelar med att göra dem i trä, säger Moelvens vd Johan Åhlén.

Att tillverka och sätta upp vindkraftverk i stål kan vara både dyrt och krångligt. Det är till exempel inte helt enkelt att transportera dem på vägarna. Det har företaget Modvion försökt hitta en lösning på.

Deras lösning är att bygga tornen i flera trämoduler som sedan monteras ihop på plats. Dessa moduler kommer att byggas av Moelven i Töreboda.

– Genom att göra modulerna i mindre bitar blir de lättare att transportera ute på vägarna. De blir även billigare att producera. Eftersom de byggs av förnyelsebart material blir de mindre belastning på vår planet, säger Johan Åhlén.

Vindkraftverken ska vara mellan 120 och 150 meter, men än så länge har produktionen i Töreboda inte kommit igång. Ett 30 meter högt verk kommer att göras klart under nästa år för att testa och se hur det fungerar.

– Det ska sättas upp utanför Göteborg och förhoppningen är att det ska stå klart under den första halvåret 2019. Det blir ett bra test och sedan får vi fortsätta att utveckla det efter det, säger Johan Åhlén, som tror att produktionen av de riktiga vindkraftverken kommer igång om ett par år.

– Det är en bit kvar innan vi är där.

Han säger att det är för tidigt att fundera på om detta kommer att leda till nyanställningar på företaget.

– Det vet vi inte än. Men givetvis vore det jättekul om det här blir så bra att vi behöver mer personal. Men som sagt, det är för tidigt att svara på det. Till en början kommer vi att använda oss av befintlig personal.

Johan Åhlén säger dock att det här projektet redan blivit ett lyft för Moelven.

– Det är väldigt roligt och spännande för oss. Det är en anledning för oss att fortsätta att utvecklas och det märks på personalen att de tycker att det här ska bli intressant. Det har även blivit ett stort intresse för det utifrån, det är många som är nyfikna på det här och vi har blivit intervjuade flera gånger. Det är bra för vårt varumärke.

Enligt Otto Lundman på Modvion är det 30-40 procent billigare att producera vindkraftverk i limträ jämfört med stål.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer