Onsdag 20 februari 2019

Torkan drabbar även älgstammen

Värme och torka gör att skogens konung har det tufft.
– Det brukar vara älgen som får stryka på foten. Rådjuren har en förmåga att dyka under radarn och hjortar och vildsvin är inte så kinkiga i sitt födoval, säger viltforskaren och veterinären Jonas Malmsten till tidningen Svensk Jakt.

Värmen påverkar älgen på flera sätt. Dels torkar grönbetet ut och älgen tvingas äta fiber istället för proteinrik grönmassa. Det gör att kalvarna inte får tillräckligt med näring med mjölken. Resultatet kan bli att kalvvikterna blir lägre och att färre kalvar överlever, vilket påverkar jakten.

– Det finns nog inte någon älgförvaltningsgrupp i landet som inte vet att det är dåliga förutsättningar. Mål som inte är realistiska får ses över. Man styr inte över vädret! Men ersätt inte uteblivna kalvar i avskjutningen med vuxna djur, för då riskerar man att skjuta sönder stammen och försämra förutsättningarna för framtiden ännu mer, säger Jonas Malmsten till Svensk Jakt.

Men älgen påverkas också på annat sätt av det varma vädret.

– Älgen är känslig för värme och den gillar inte värme. Den kan inte svettas som en häst utan är hänvisad till att söka skugga och vatten. Gränsen sommartid går vid 15–16 grader, säger Jonas Malmsten till Svensk Jakt.

Ändå menar han att älgen klarar sig bättre än många gräsätande tamdjur eftersom viltet har möjlighet att flytta på sig, exempelvis till en norrsluttning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet