Måndag 19 augusti 2019

Trollhättan har knutits närmare Göteborg

Den nya järnvägen och motorvägen mellan Trollhättan och Göteborg har kraftigt ökat arbetspendlingen inom regionen.

Mellan 2012 och 2017 ökade arbetspendlingen från Trollhättan till Göteborg med cirka 47 procent vilket är nästan dubbelt så mycket som den ökade pendlingen från Trollhättan till Vänersborg.

Den nya motorvägs- och järnvägsförbindelsen mellan Trollhättan och Göteborg som stod klar för några år sedan ligger sannolikt bakom den starka ökningen.

– Att skapa bättre pendlingsmöjligheter till Borås, Trollhättan och Uddevalla bidrar till ett större sökområde för företag och fler möjligheter till en större och mer diversifierad kompetenspool. Trollhättan är ett tydligt exempel på att infrastruktursatsningen som färdigställdes 2012 gynnar vår arbetsmarknad genom en ökad rörlighet av kompetenser, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I nästa revision av de lokala arbetsmarknadsregionerna som kommer under året väntas Trollhättan statistiskt ingå i Göteborgs arbetsmarknadsregion som därmed växer till närmare 1,4 miljoner invånare. Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Näringsliv & Tillväxt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet