Fredag 25 juni 2021

Tvist om gräsklippning avgjord

GRÄSKLIPPNING. Lidköpings kommun förlorade tvist angående gräsklippning.
GRÄSKLIPPNING. Lidköpings kommun förlorade tvist angående gräsklippning.

Lidköpings kommun och ett privat företag har sedan 2018 legat i tvist om ett avtal kring gräsklippning. Målet har nu prövats av Skaraborgs tingsrätt och domen blev att Lidköpings kommun ska betala 641 094 kronor plus ränta och rättegångskostnader.

Vädersituationen sommaren 2018 var oförutsägbar och innebar att kommunen inte hade samma behov av gräsklippning som beräknat. I underlagen till företaget fanns en högre volym av gräsklippning mot vad som sedan utnyttjades angiven.

Ersättning för de timmar som inte utnyttjades upp till det tak man beräknat arbetet efter är det som varit föremål för tvisten – som nu avgjordes till det privata företagets fördel.

Överklagar inte

Lidköpings kommun har haft uppfattningen att de haft ett ramavtal med en uppskattad angiven takvolym där antal timmar skulle styras av brukarnas behov av tjänster genom att avrop skulle ske. Det berörda företaget har å sin sida ansett att de avtalat om en garanterad volym.

Lidköpings kommun avser inte att överklaga domen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet