Torsdag 30 mars 2023

Undervisning på distans även under vårterminen

Distansundervisning om möjligt och campusundervisning om det behövs. Det är Högskolans i Skövdes förhållningssätt inför vårterminen 2021.

Högskolan i Skövde kommer att fortsätta att ha en stor del av undervisningen på distans under hela vårterminen 2021. Det står klart sedan Högskolans rektor, Lars Niklasson, fattat beslut om ett övergripande förhållningssätt för våren 2021.

”Regeringen och Folkhälsomyndigheten har skickat signalen att den våg av Covid-19-pandemin vi nu är inne i kan fortsätta en bra bit in på nästa år. Både studenter och medarbetare behöver få långsiktiga planeringsförutsättningar och därför har jag valt att fatta beslut om ett övergripande förhållningssätt för hela vårterminen”, säger Lars Niklasson i ett pressmeddelande.

Detta gäller även om läget beträffade covid-19 skulle förbättras under våren.

”Även om det är jobbigt har vi både i våras och under senare delen av hösten visat att vi kan öka graden av distansundervisning mitt under pågående termin. Men att göra den omvända resan, när schemaplaneringen tagit sin utgångspunkt i ett distansläge, är väldigt svårt. Därför får det övergripande förhållningssättet gälla hela vårterminen, även om Covid-19 vågen skulle klinga av”, säger Lars Niklasson.

Exakt vilka utbildningsmoment som kan utföras på distans och vilka som måste utföras på campus avgörs av Högskolans fem institutioner. Därför kommer graden av distansundervisning under vårterminen att skilja sig åt mellan olika utbildningar.

”Det finns utbildnings- och examinationsmoment som vi inte kan utföra på distans hur mycket vi än skulle vilja det. Det kan bero på att utbildningen kräver viss utrustning som bara finns på campus eller att rättssäkerheten vid en tentamen inte går att upprätthålla via distans”, säger Lars Niklasson.

I de fall som campusbaserade moment måste genomföras fortsätter Högskolan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar olika säkerhetsåtgärder. Till exempel använder studenterna idag visir som skydd vid vissa labbmoment som måste utföras på campus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
För lite frukt och grönt enligt ny undersökning Veterinärmuseet i Skara är världsunikt Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar slår hårt De är rädda att förlora sina hem när ny plan antas Krukmakaren som blev en pionjär Kan klara miljömål med hjälp av stora däggdjur Delar av sjukhusens underskott skrivs av Västtrafik sänker priset på biljetter Riktlinjer kring skyddsjakt Krig och kärlek i debutroman