Tisdag 28 september 2021

Unga ska medverka i Lidköpings utveckling

Just nu finns en annorlunda platsannons bland Lidköpings kommuns lediga jobb. Kommunen söker upp till sex ungdomar mellan 15–18 år för timanställning med syftet att öka ungdomars delaktighet och inflytande.

– Vi började med att på Kultur & Fritid ha unga kommunutvecklare som feriepraktikanter tre veckor under sommarlovet år 2020 och likadant i år, vilket har fallit väl ut. Vi vill nu fortsätta att satsa på detta då vi tror att det krävs långsiktighet men vi ser även att det finns ett intresse hos ungdomarna att engagera sig, säger Maria Synnerdahl, verksamhetsutvecklare på kultur & Fritid i ett pressmeddelande.

Uppdraget kommer att handla om kommunens utveckling utifrån ett ungdomsperspektiv med fokus på kultur- och fritidsfrågor. Det kan till exempel handla om att planera och genomföra en ungdomsdialog mellan beslutsfattare och unga samt jobba med att rekrytera unga till en ungdomspanel.

De unga kommunutvecklarna kommer att vara ambassadörer för unga i Lidköping och tillsammans med varandra ska de driva utvecklingen för att Lidköpings kommun ska bli en ännu bättre kommun för unga.

Anställningarna är tänkta att pågå under tio veckor hösten 2021 med max fyra timmars jobb per vecka och de kommer att ha en handledare som stöttar i uppdraget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet