Fredag 29 maj 2020

Ungdomsarbetslösheten ökar

Foto: Studio CA
Foto: Studio CA

Ungdomsarbetslösheten ökar för första gången sedan 2013. I slutet av september var 49 000 ungdomar i åldrarna 18-24 år inskrivna arbetslösa, vilket är 700 fler än för ett år sedan.

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att öka. I slutet av september var 353 000 personer arbetslösa, det är 11 000 fler än för ett år sedan.

För första gången sedan 2013 ökar nu även antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i jämförelse med föregående år. I slutet av månaden var ungdomsarbetslösheten 9,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med i fjol.

– Att ungdomsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin. Ungdomar har oftare osäkrare anställningsformer vilket gör att de kan påverkas i ett tidigt skede när konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Variationerna mellan länen är stor. Ungdomsarbetslösheten har stigit i tio län, och minskat i tio län,  jämfört med för ett år sedan.  Totalt sett är arbetslösheten bland ungdomar högst i Gävleborgs län där den är 14,3 procent och lägst i Stockholms län där den är oförändrat 6,5 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet