Onsdag 20 februari 2019

Uppmanar markägare att skänka foder

Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar alla markägare som inte har egna djur att låta djurhållare ta skörd från markerna.

Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa marker behövs nu. Många lantbrukare är redan nu tvungna att ge djuren det foder som var tänkt att användas i höst och vinter. Redan nu slaktas djur i förtid. Det ger långa köer på slakterierna, som inte kan ta in hur många djur som helst.

Torkan har medfört några undantag från regler. Till exempel:

– Jordbruksverket har meddelat att trädor, alltså mark där man inte har planerat en skörd, får skördas till foder. Det påverkar inte EU-ersättningen i år, även om grannen skördar.

– Du som har ekologisk produktion kan söka dispens hos Jordbruksverket för foder som inte är certifierat.

Det här kan du göra för att hjälpa till:

• Om du har mark, låt en djurägare skörda eller beta gräset.
• Köp svenskt kött. Då håller vi ner slaktköerna.
• Känner du ingen djurägare, men har foder? Kika på proteintipset.se där foder förmedlas. Eller Foderhjälpen 2018 på Facebook.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet