Onsdag 20 februari 2019

Uppmanar till skyddsjakt för att rädda spannmål

Efter den senaste tidens torka med nu allvarliga och för spannmålen stora irreparabla skador uppmanar nu Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Sverige lantbrukarna att skydda grödorna från viltskador.

Toleransnivåerna för skador orsakade av vilda djur är extra begränsade i år till följd av torkan som råder.

– Det är extra känsligt i år när det är så torrt. Förut kunde man tolerera någon procents svinn men nu behöver lantbrukarna få in all skörd de kan få ihop och alla behöver hjälpas åt, säger Ronny Johansson, ansvarig för viltfrågor i LRF Västra Götalands styrelse, i ett pressmeddelande.

På lokal nivå är det tillåtet med skyddsjakt på kron- och dovhjortskalvar samt vildsvin med undantag för suggor med kultingar.

– Vildsvinen börjar komma fram när spannmålen går i ax. Det är likadant med de som har mycket kron- och dovhjortar. De går ut på växande gröda när det finns för lite örter ute i skogen, det som de ska normalt ska äta. Det är också torrt ute i skogen. Då blir odlingsbara marker extra attraktiva, säger Ronny Johansson. I år är det både stora viltstammar och torka som lantbrukarna måste tampas med.

Eftersom torka råder och spannmålen inte är så högt blir viltet mer synligt och därmed mer lättjagat.

– Det som vi har att ta till, för att störa viltet, är att sitta på vakjakt, säger Ronny Johansson.
Han menar också att det är viktigt att inte stödmata vilddjuren.

– Då blir stammarna ännu större. Man kanske kan locka dem från grödorna en stund men när spannmålen går i ax lockar det mer än maten i skogen. Är det en grupp på 10-20 vildsvin eller dovhjortar så massakrerar de ett fält väldigt snabbt, säger Ronny Johansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet