Fredag 22 januari 2021

Utbetalningarna av klimatbonus kan fortsätta

BONUS. Riksdagen har beslutat om ett tillskott på 400 miljoner kronor för utbetalningar av klimatbonus. Foto: Transportstyrelsen
BONUS. Riksdagen har beslutat om ett tillskott på 400 miljoner kronor för utbetalningar av klimatbonus. Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har beviljats ytterligare 400 miljoner kronor att använda för utbetalningar av klimatbonus. Det innebär att de som väntar på sin klimatbonus kommer att få den utbetald under 2020. Men det kommer dröja tills tidigast 10 december innan utbetalningarna kan börja.

Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 70 g/km vid blandad körning är berättigad till en klimatbonus. Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 60 000 kronor. Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum.

Inför 2020 tilldelades Transportstyrelsen ett anslag på 1,76 miljarder kronor att använda för utbetalningar av klimatbonus. I slutet av oktober behövde utbetalningarna pausas då det tilldelade anslaget var förbrukat.

Cirka 9 000 fordon

Den 25 november fattade dock riksdagen beslut om ett tillskott på 400 miljoner kronor till Transportstyrelsen för fortsatta utbetalningar av klimatbonus, vilket gör att arbetet med att betala ut klimatbonusar kan återupptas.

Nästa steg i processen är att Transportstyrelsens regleringsbrev behöver uppdateras med det nya beloppet. Tidigast den 10 december kan regeringen besluta om ändringen.

– Cirka 9 000 fordon ligger och väntar på att bli prövade för klimatbonus. Vi kommer återuppta arbetet så fort vi får klartecken från regeringen, säger Torbjörn Bülow, enhetschef på Transportstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet