Fredag 27 maj 2022

Utbildning för att bekämpa rotröta

BEHANDLA. Från den 1 maj 2022 måste de som behandlar stubbar med växtskyddsmedel mot rotröta ha ett användningstillstånd. Foto: Magnus Sandström
BEHANDLA. Från den 1 maj 2022 måste de som behandlar stubbar med växtskyddsmedel mot rotröta ha ett användningstillstånd. Foto: Magnus Sandström

Jordbruksverket har nu tagit fram en e-utbildning som ger en kunskapsgrund för det tillstånd som kommer att krävas för att bekämpa rotröta i skogen.

Rotröta hos tall och gran är en ekonomiskt kännbar skada i svensk skog. Stubbytor bör behandlas för att hindra rötan från att få fäste.

Men från den 1 maj 2022 måste de som behandlar stubbar med växtskyddsmedel mot rotröta ha ett användningstillstånd.

Ett kunskapstest

Anledningen till det nya utbildningskravet är att Kemikalieinspektionen har placerat de växtskyddsmedel som används mot rotröta i behörighetsklass 2L. Det innebär att den som använder dessa medel måste gå en behörighetsutbildning och klara ett kunskapstest. Syftet med kravet är att användningen ska bli så hållbar som möjligt, både för den som använder medlet och för miljön.

Tidigare behörighet

Jordbruksverket erbjuder därför en e-utbildning för behandling av stubbar mot rotröta. Utbildningen tar ungefär tre timmar att utföra, går att göra vid valfri tidpunkt och kostar 200 kronor.

Den som redan har behörighet för användning av växtskyddsmedel utomhus behöver inte gå utbildningen för behandling av stubbar mot rotröta.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet