Lördag 13 augusti 2022

Uthyrning av idrottslokaler pausas i Tibro

STOPPAR. I Tibro har det nu beslutats  om att stoppa all uthyrning av idrottslokaler – inledningsvis fram till den 13 december.
STOPPAR. I Tibro har det nu beslutats  om att stoppa all uthyrning av idrottslokaler – inledningsvis fram till den 13 december.

Tibro kommun pausar all uthyrning av idrottslokaler fram till 13 december. Åtgärden är ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset och sker i samverkan med idrottsföreningarna.

Företrädare för kultur- och fritidsförvaltningen inom Tibro kommun träffade nyligen idrottsföreningarna. Ämnet för träffen var hur kommunen och föreningarna gemensamt kan agera för att bidra till minskad smittspridning.

– Det vi enades om var att fram till 13 december göra paus i inomhusaktiviteterna. Konkret så upphör kommunen tillfälligt att hyra ut lokaler för idrottsverksamhet och det gäller även all verksamhet för barn och unga, säger Peter Doverholt, kultur- och fritidschef.

I ett samarbete

Det var viktigt för kommunen att stängningen av idrottslokalerna sker i samarbete med föreningarna. Peter Söderlund, ordförande i HP Tibro, säger:

– Vi ser det som en styrka och en viktig signal från oss föreningar att vi tar vårt ansvar i det svåra läge vi befinner oss i. Vi är alla överens om vikten av att hålla igång verksamheter för barn och unga. Därför kommer vi i min förening att försöka erbjuda alternativ träning utomhus för de yngre.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) är informerad.

– Just dessa åtgärder är inte en politisk fråga, men jag och övriga i nämndens arbetsutskott är informerade och vi ställer oss förstås bakom beslutet, säger han.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet