Fredag 20 juli 2018

Utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort

Regeringen ändrar reglerna för att göra det möjligt med skyddsjakt mot kronhjort och dovhjort.

Jord- och skogsbrukare har ofta problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd. Regeringen har därför fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen gällande jakt på kron- och dovhjort.

Det innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden 1 juli till den 15 april.

– Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de skador som kron- och dovhjortar orsakar och därför är den här regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer hjälpa jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och dovhjortstammarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Regeländringen innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar som befinner sig på fält med oskördade grödor samt på skogsplanteringar. Skyddsjakten får också ske på eget initiativ, det vill säga utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen, under tiden 1 juli till 15 april.

Skåne län samt Gotland, som saknar kronhjort, undantas från den utökade skyddsjakten. Regeländringen träder i kraft 1 januari 2018

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet