Lördag 18 augusti 2018

Utslagsröst avgjorde om Katedralskolan

Det blir inga extra pengar till Katerdralskolan i Skara.
Det blir inga extra pengar till Katerdralskolan i Skara.

I Skara kommunfullmäktige fick ordföranden med utslagsröst avgöra om gymnasieskolan Katedralskolan skulle få ett tilläggsanslag på drygt en miljon kronor. Det blev nej.

Den styrande majoriteten i Skara, bestående av S, L, V och MP, hade i kommunstyrelsen avstyrkt tilläggsanslaget på 1,073 miljoner kronor till Katedralskolan . Oppositionen M, C och KD yrkade  att skolan skulle få tillskottet.

Begäran om tilläggsanslag kom ursprungligen från barn- och utbildningsnämnden. Där hade oppositionen fått stöd av MP, varför oppositionens linje där blivit majoritet.

Eftersom två SD-ledamöter saknades på måndagens fullmäktigemöte i Skara, och en miljöpartist ur den styrande majoriteten avstod från att rösta, så blev röstsiffrorna 21-21 i frågan.

Därmed fick kommunfullmäktiges ordförande Jessica Bredenberg (S) avgöra med sin utslagsröst. Hon följde sina partikamraters linje och gjorde tummen ner för tilläggsanslaget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer