Torsdag 9 juli 2020

V vill stödja energiöverenskommelsen

Vänsterpartiet vill se mer vindkraft. Foto: Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill se mer vindkraft. Foto: Vänsterpartiet

Obligatorisk bygdepeng är ett av kraven för att Vänsterpartiet ska ansluta sig till Energiöverenskommelsen och därmed säkra en majoritet i riksdagen.

Energiöverenskommelsen slöts 2016 mellan fem av svenska riksdagens åtta partier om långsiktig inriktning för svensk energipolitik och för att främja förnybara energikällor. Utöver regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingick Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Nu vill Vänsterpartiet ansluta sig till överenskommelsen. Detta för att säkra en riksdagsmajoritet, när såväl moderater som kristdemokrater, efter tre år, inte längre stödjer den långsiktiga energiöverenskommelsen.

Bygdepeng

Ett krav är att en obligatorisk bygdepeng införs.

– För att klimatomställningen ska lyckas behöver den vara rättvis. Folk i hela landet måste känna att de tjänar på att ställa om. Där är bygdepengen viktig. Vi kräver att den blir obligatorisk, så att de kommuner och närområden där vindkraften byggs får ta del av avkastningen. Det tror vi skulle skapa en större acceptans lokalt för utbyggd vindkraft, säger partiets närings- och energipolitiska talesperson Birger Lahti.

Majoritet

Dessutom vill partiet se en ny tredje elkabel till Gotland samt att statens ägardirektiv för Vattenfall ändras så att bolaget bygger mer vindkraft på land och till havs.

Med Vänsterpartiets stöd så kommer det finnas majoritet i riksdagen för energiöverenskommelsen, oavsett vad moderater och kristdemokrater gör.

En sådan omröstning  skedde för några veckor sedan när riksdagen sa nej till statliga subventionering av kärnkraftsutbyggnad i Sverige, vilket partierna M, L, KD och SD krävt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer