Fredag 20 juli 2018

Vägen Götene-Timmersdala utreds

Trafikverket genomför en åtgärdssvalstudie för vägen mellan Götene och Timmersdala. Syftet är att underlätta för såväl godstransporter som övrig trafik på den redan starkt trafikerade vägen.

Götene kommun markerar i sitt yttrande över Trafikverkets studie, att vägen är mycket viktig för arbetspendling. Kommunen tror också att godstransporterna kommer att öka med det nya industriområdet vid Norra Ryd i Skövde.

Trafikverket redovisar olika alternativ. Den mest omfattande innebär att vägen breddas och rätas, och därmed anpassas för trafik med hastigheten 80 kilometer i timmen på hela sträckan. Detta alternativ fordrar dock en separat tre kilometer lång gång- och cykelväg från Holmestads kyrka mot Götene, menar Trafikverket.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer