Fredag 20 juli 2018

Åtta regionpolitiker siktar mot nyår och valåret 2018

År 2018 är ett valår. Söndagen den 9 september väljs ledamöter till Sveriges riksdag och till kommunfullmäktige i Skaraborgs 15 kommuner.  Dessutom väljs ledamöter till Västra Götalands regionfullmäktige.

Hur ser toppkandidaterna på det nya året? Skaraborgsbygden har ställt frågorna till toppkandidater från samtliga åtta partier som idag representerar skaraborgarna i Västra Götaland.

1.Vad är din nyårsönskan inför 2018,  vad vill du helst av allt ska inträffa under året?

2.Vilka tre politiska frågor är enligt dig viktigast, inför valet till Västra Götalands regionfullmäktige i september 2018?

3.Vad är ditt eget personliga nyårslöfte inför 2018?

 

Alex Bergström (S), Falköping:

1. Fortsatt socialdemokratisk ledd regering och att mitt parti ingår i nästa majoritet i Västra Götalandsregionen

2. Att korta väntetiderna till vården som har ökat sedan förra valet. Att öka tillgängligheten till primärvården, exempelvis med hjälp av digitalisering. Kollektivtrafikens priser och turtäthet.

3. Det var många år sedan jag hade ett nyårslöfte. Kanske att jag ska springa Göteborgsvarvet under 1:40 h… Klarar jag det, är jag ju också i bra form inför valspurten

***

Charlotte Nordström (M), Skara:

1. En ny regering som arbetar efter en värdegrund med frihet, trygghet och ansvar. En stat som ger människor och företag bättre möjlighet att kunna växa och stå starka som kan bidra till att vår gemensamma välfärd kan få en kvalitetshöjning. Respekten för varandra måste öka och varje människa ska få chansen och makten att forma sitt liv, oavsett vem eller var du kommer ifrån.

2. Slå vakt om valmöjligheten till t ex vårdcentraler och rehab som nu är hotad av (s)-regeringen. Prioritera väntetider till besök och behandling samt bemötande. (s)-regeringen drog bort kömiljarden till landstingen och detta fick konsekvenser.  Man ska inte behöva kämpa sig till att få tider, bedömning eller ordination.  Det tredje blir att se till att satsningen på E20 blir verklighet och då  gärna snabbare än planerat.

3. Jag avlägger aldrig några nyårslöften för egen del. Jag försöker ständigt påminna mig om att fånga varje ögonblick och ge mig ett litet ”må-bra inslag” varje dag för livet är här och nu. Jag har dock stark tro och hopp för att 2018 ska bli ett härligt, intensivt och positivt år.

***

Gunilla Druve Jansson (C), Skara:

1. Ett framgångsrikt val för Centerpartiet, att det åter blir alliansregering, att grönblå samverkan får fortsatt förtroende och att Centerpartiet kommer i ledande ställning i så många kommuner om möjligt. Mer närodlad politik behövs där människor ges förtroende att vara med att göra sina egna val för att få ett bra liv, är viktigt för att människor ska kunna påverka sin egen vardag.

2. Fortsatt utveckling av den nära vården – i din mobil, på din vårdcentral eller komma hem till dig. Fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bättre järnväg och satsningar på bättre vägar. Att se till att människor är i jobb och utbildning.

3. Att äta bara kakor som är värda att äta, undvik fabrikskakor och sådana som är mindre goda och äta bara de goda! Fortsatt röra på mig mera för att få energi att orka mer! Ett liv med stegvis förbättring för kropp och hälsa.

***

Peter Sögaard (MP), Skövde:

1. Jag vill att arbetet mot miljömålen tar fart på allvar så att nästa generation kan få ett hållbart samhälle

2. Arbetsmiljön – den organisatoriska och psykosociala stressen måste bort. Det är helt avgörande för att kunna säkra en bra vård för alla. Klimatet och miljön – intensifiera arbetet mot miljömålen. Rättssäkerheten; utan ett rättssäkert myndighetssverige tappar vi förtroendet för myndigheterna och ger misstroendet en grogrund

3. Mitt personliga nyårslöfte är att intensifiera arbetet med att restaurera gårdens slåtterängar

***

Pär Johnson (L), Lidköping:

1. Jag önskar att alla skall få känna en trygghet i sin omgivning och i samhället. Det jag helst av allt ska inträffa är att ingen skall behöva fly från hus, hem, familj på grund av våld i nära relation eller krig, svält m.m.

2. Utökning av den psykologiska närhälsan i alla Skaraborgs kommuner som i sin tur även leder till minskade köer för de med störst behov av barn- och vuxenpsykiatrin. Inför och utveckla hemsjukvården i alla Skaraborgs kommuner för de äldre och mest sjuka. Ett större fokus på Regional utveckling i Skaraborg  (vägar, tåg och näringsliv) så att hela Skaraborg kan växa.

3. Att vårda och värna ledig tid för att kunna ha tid med familj, barn och barnbarn som i sin tur ger energi för arbete och politik samt att åter komma igång med mitt bloggande.

***

Bille Karlsson (V), Skara

1. Jag vill arbeta för den jämlika vård för alla invånare i Västra Götaland, som är Vänsterpartiets grundidé. Det handlar om att göra livet bättre för dem som bäst behöver det. Ingen människa ska behöva känna att den hamnar mellan stolarna eller känna sig mindre värd.

2. Jag vill arbeta för att införa 6-timmars arbetsdag inom all regional och kommunal verksamhet för en mer jämlik fördelning av arbetskraften. Det är viktigt att vi följer upp den våg som väller fram i metoo-rörelsen och  bryta destruktiva könsnormer. Kultur måste vara tillgänglig för alla både rent fysiskt och avståndsmässigt. Låt till exempel biljettpriset även innefatta resan till evenemanget för de som har lång resväg.

3. Jag lovar att lägga ner all den glöd och engagemang som behövs för att uföra mitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Rent privat brukar jag aldrig ge några nyårslöften, i alla fall inte högt så att någon hör i fall jag inte lyckas hålla dem.

***

Conny Brännberg (KD), Skövde:

1. Att alla barn får äta sig mätta och uppleva kärlek.

2. En väl fungerande hälso- och sjukvård. En familjepolitik som ger föräldrar tid med sina barn, En äldreomsorg som ger livskvalitet.

3. Jag lovar att verka för Skaraborgs bästa i politiken.

***

Magnus Harjapää (SD), Grästorp:

1. Min nyårsönskan är att det skall gå bra i valet och att SD skall få till en bra position där vi verkligen kan göra skillnad.

2. Förbättra tillgängligheten för alla inom sjukvården är den absolut viktigaste frågan. Att regionen blir bättre på att upphandla lokala mat/produkter både för att regionen skall vara klimatsmart på riktigt och att hjälpa lokala producenter.

3. Mitt personliga nyårslöfte är att träna mera och äta hälsosammare mat.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer