Tisdag 25 september 2018

Ulrika Frick är Miljöpartiets nya ansikte

Ulrika Frick (MP), Mölndal.
Ulrika Frick (MP), Mölndal.

Miljöpartiet i Västra Götaland lanserar inför valet Ulrika Frick som ny kandidat till posten som regionråd. Nuvarande regionråd Birgitta Losman har vid valet suttit tolv år i regionfullmäktige och regionstyrelsen och roterar, enligt partiets principer, nu ut.

Mölndalsbon Ulrika Frick utsågs vid Miljöpartiet Västra Götalands årsmöte tidigare i vår till att vara partiets regionrådskandidat. Hon är idag ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd och sitter också i regionfullmäktige och i regionens gemensamma beredningsorgan för hållbar utveckling tillsammans med länets kommunförbund (BHU).

-Vi söker väljarnas förtroende för att fortsätta vårt arbete för ett ökat hållbart resande och en mer nära och tillgänglig vård med patienten i centrum, säger Ulrika Frick.

Nuvarande regionråd Birgitta Losman har suttit i regionfullmäktige och regionstyrelsen i tolv år. Dessutom de senaste perioderna som ordförande i regionutvecklingsnämnden.  Nu slutar hon som regionråd.

-Miljöpartiet går till val på att fortsätta satsa på järnvägen, säger Birgitta Losman. Ny järnväg Göteborg-Borås ska byggas, de befintliga järnvägarna rustas upp och vi gröna vill även satsa på dubbelspår mot Oslo.

-En av de vårdköer som sällan nämns och som vi vill kapa, det är kön till provrörsbefruktning för en kvinna som vill ha barn, säger Tony Johanson, partiets hälso- och sjukvårdsgruppledare. Här kanske vi inte bör efterfråga en 90-dagarsgaranti, men väl en 9-månadersgaranti.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer