Lördag 18 augusti 2018

Vänerhamnarna träffar ministern

Hamnen i Lidköping är en av Vänerhamn AB:s hamnar.
Hamnen i Lidköping är en av Vänerhamn AB:s hamnar.

Hamnar från Västra Götalands län träffar idag onsdag infrastrukturministern Tomas Eneroth för att diskutera ökade sjöfartstransporter
– Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen, säger ministern.

Infrastrukturminister träffar i dag Göteborgs hamn, Lysekils hamn, Uddevalla hamnterminal och Vänerhamn tillsammans med representanter från Sveriges allmänna hamnar.

Det är första gången i modern tid som en minister samlar ihop alla hamnar i Sverige.  Syftet med mötet är att ha en diskussion om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem och om vad som behövs för att få fler transportörer att välja sjöfarten.

– Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen. Regeringen vill att alla trafikslag används mer effektivt tillsammans, och här kan vi konstatera att sjöfarten kan utnyttjas mer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth och fortsätter:

-Hamnarna runt om i landet spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna nå dit. Jag hoppas att det här mötet kan bidra till mer samarbete för ökad sjöfart, både mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och hamnarna, men också hamnar emellan,

Under våren 2018 kommer regeringen att presentera en godstransportstrategi.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer