Tisdag 17 juli 2018

Var tionde har utsatts för hot eller våld

Var tionde anställd i Västra Götalandsregion har upplevt hot eller våld på sin arbetsplats. Var 50:e anställd (drygt 2 procent) uppger att de utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Regionen gör regelbundet medarbetarenkäter. I årets enkät uppger har 2 990 anställda i regionen att de har varit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen under det senaste året. Det är nio procent av de 34 000 som besvarat enkäten.

– Detta är besvärande, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Det vi behöver göra är att analysera i detalj vad som ligger bakom och i vilka situationer det förekommer. Därefter går vi vidare med åtgärder på ledningsnivå och på de arbetsplatser där problemen finns.

-Som anställd i Västra Götalandsregionen ska man kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

91 procent av alla medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt och viktigt. Dessutom ser en stor majoritet fram emot att gå till arbetet – något som ökat med sju procentenheter sedan 2015. Stödet och gemenskapen med arbetskamrater och närmaste chef upplevs också som högt.

När det gäller verksamhetens mål så känner många till dessa och de vet också vad som förväntas av dem i sina arbeten.

Trots detta är det väldigt många som anser att de inte har tid för eftertanke och reflektion, inte har möjlighet till återhämtning genom raster eller pauser eller inte kan påverka sina arbetstider.

En betydande del av medarbetarna tycker också att de skulle behöva ha bättre fungerande IT-stöd i sitt arbete.
Trakasserier

På frågan om medarbetarna blivit utsatta för diskriminering under de senaste tolv månaderna svarade 1 113 (3,3 procent) medarbetare ja. 3 117 (9,5 procent) upplevde sig ha varit utsatta för kränkande särbehandling under samma tid och 637 (1,9 procent) medarbetare uppger att de under det senaste året har varit utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

De allra flesta som sökt stöd anger att de har fått detta av en kollega, chef eller andra delar av organisationen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet