Onsdag 26 september 2018

Vara gör stor gatustudie

Vara kommun startar förstudie för att åtgärda Storgatan och Torggatan (Bilden: Kommunhuset)
Vara kommun startar förstudie för att åtgärda Storgatan och Torggatan (Bilden: Kommunhuset)

 

Vara kommun vill åtgärda Storgatan och Torggatan som idag har hög trafikbelastning. 20 miljoner är avsatta för projektet.

Vara kommun gör en förstudie för en upprustning av Storgatan och Torggatan. Gatorna är lite av Varas ”paradgator” men har idag karaktären av genomfartsled. Trafikbelastningen är hög, uppger tidningen NLT. 6000 fordon per dygn trafikerar gatorna.

Nu beställer Tekniska utskottet i kommunen en förstudie där man vill ha flera alternativ för hur gatorna ska utvecklas i framtiden. Närmast stundar dialog med fastighetsägare och andra intressenter.

Totalt är det avsatt 20 miljoner kronor i kommunens budget för att bygga om gatorna. Förstudien ska vara klar i höst,.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet