Lördag 3 juni 2023

Fredrik känner djup oro för Kvänum

Fredrik Nelander (S) är oppositionsråd i Vara kommun.
Fredrik Nelander (S) är oppositionsråd i Vara kommun.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet i Vara kommun Fredrik Nelander befarar att en privat högstadieskola i Vara kan hota Nästegårdsskolan i Kvänum, uppger tidningen NLT.

– Jag känner en djup oro för Kvänum. Jag ser inget behov av en till högstadieskola i Vara,  säger Fredrik Nelander (S) till NLT.

Han vänder sig mot planerna att privata Broholmskolan, utöver att ta över friskolan i Jung, dessutom planerar för en ny högstadieskola i Vara.

Fredrik Nelander befarar att en sådan lösning kommer innebära att Broholmskolan tar med sig elever från Jung till sin skola i Vara. Därmed minskar underlaget för Nästegårdsskolan i Kvänum.

Vara kommuns bildningsförvaltning har samtidigt fått klartecken från politikerna i sin nämnd för att utreda antalet högstadieskolor i Vara.

Men bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson menar att detta inte har något samband. Till NLT säger han att man inte ska se Broholmskolan som en konkurrent, utan som ett alternativ som kan stimulera den kommunala skolan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer