Onsdag 26 september 2018

Hård kritik mot Vara kommun

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

IVO riktar hård kritik mot Vara kommuns socialnämnd. En polisanmälan har gjorts för brister i myndighetsutövning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar hård kritik mot Vara kommuns socialnämnd och har också lämnat in en polisanmälan. IVO anser att myndighetsutövningen hos en tjänsteman varit så bristfällig att en polisanmälan har lämnats in.

IVO:s kritik riktas mot handläggningen av enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Dessutom kritiseras Vara kommun för brister när det gäller att säkerställa personalens kompetens.

Kommunen har själv gjort en lex Sarah-anmälan, med anledning av den egna ärendehanteringen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer