Torsdag 23 mars 2023

HVKB spräcker uppgörelse i Vara

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Lokala partiet HVKB säger nej till en politisk uppgörelse i Vara kommun om att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunens beslutande organ, under coronakrisen.

I kommun efter kommun har de politiska partierna kommit överens om att tillfälligt minska antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser. Detta för att minska smittspridningsrisken i kommunen.

I  Vara kommun sprack dock uppgörelsen. En uppgörelse låg klar, men i sista stund hoppade lokala ”Hela Vara kommuns bästa” av uppgörelsen.

– Situationen är inte så allvarlig att man behöver inskränka demokratin, säger HVKB:s Mikael Lidén till tidningen NLT.

Han menar att kommunfullmäktige inte alls behöver minska sina 45 ledamöter.

Kommunallagen ger inget utrymme för att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige. Sådana överenskommelser kan istället endast göras frivilligt mellan partierna.

Enligt NLT så ska kvarvarande sex partier trots detta fullfölja överenskommelsen. Därmed blir fullmäktige 25 ledamöter istället för de 23 som uppgörelsen byggde på. Kommunstyrelsen får därmed nio istället för sju och bildnings- och socialnämnden sju ledamöter istället för fem närvarande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet