Lördag 20 juli 2019

HVKB tar fyra plats i Varas fullmäktige

Hela Vara kommuns bästa fick stöd av var tionde väljare. Fotot är taget när partiet presenterades. Mattias Andersson sitter till vänster.
Hela Vara kommuns bästa fick stöd av var tionde väljare. Fotot är taget när partiet presenterades. Mattias Andersson sitter till vänster.

– Det är rimligt att Moderaterna i Vara kommun tillsätter kommunalrådsposten.
Det säger Mattias Andersson som är toppnamn för Varas nya lokalparti; ”Hela Vara kommuns bästa”. Partiet lockade var tionde väljare i valet.

I vintras grundades Hela Vara kommuns bästa (HVKB). Och i söndags röstade var tionde väljare i Vara på partiet. För det får nu partiet fyra av kommunfullmäktiges 45 mandat.

– Valresultatet är ett underbetyg på den förda politiken i Vara kommun, säger Mattias Andersson.

Mattias är 46 år och arbetar med rådgivning för jordbrukare. Samtidigt driver han ett jordbruk i Längjum.

– Vi hade hoppas på ungefär detta valresultatet. Nu inväntar vi vilka initiativ som andra partier tar för förhandlingar.

Han konstaterar att nuvarande kommunledning, som består av S+C+V+MP, inte längre har majoritet i kommunen.

– Vårt mål var att bryta den nuvarande ledningens majoritet. Det har vi lyckats med, konstaterar Mattias Andersson.

– Vi är mest positiva till allianspartierna, och det känns rimligt att Moderaterna nu får tillsätta posten som kommunalråd. Det är kommunens största parti.

HVKB har framför allt riktat in sin kritik mot den kommunala storinvesteringen Sprinten. I denna satsning ingår nybygge av lokaler till gymnasiefriskolan Academy of Music and Business. Dessutom en om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet liksom av Vara konserthus.

Men trots kritiken, kommer satsningen fortsätta:

– Ja det som är beslutat och påbörjat, får ju fortsätta. Men det blir inga nya pengar, säger Mattias Andersson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer