Onsdag 26 september 2018

Nya skollokaler i Tråvad

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Varas bildningsnämnd föreslås ta ett inriktningsbeslut om att bygga nya lokaler för förskola och skolan upp till den tredje årskursen i Tråvad.

Den lösning bildningsnämnden är inne på för Tråvad är prefabricerade skollokaler på fotbollsplanen bredvid nuvarande skola.

Dessutom ska skolan i Larv renoveras. Skolan i Larv har elever från årskurs tre till sex.

Nu ska bildningsnämnden också klubba inriktningsbeslutet.

-Då är det full fart framåt, säger nämndens ordförande Carl-Uno Olsson (S) till tidningen NLT.

Föräldraföreningen har länge krävt att skolorna ska rustas upp. Upprustningen av dessa skolor var också en av de huvudargument som ledde till att det nya lokala partiet ”Hela Vara kommuns bästa” bildades i januari.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet