Lördag 18 augusti 2018

Planerad grisbesättning ifrågasätts

Vedum smågris AB planerar en anläggning för produktion av 50 000 smågrisar per år mellan Vedum och Södra Lundby, Vara kommun. Men närboende har invändningar.

Det är fyra grisproducenter, från Götene, Lidköping, Vara och Vårgårda, som vill gå samman för en gemensam uppfödning av smågrisar.

Tanken är att de ska bygga ett nytt, gemensamt suggstall med 1800 platser. Smågrisproduktion är kostnadsintensivt och personalkrävande. Genom att samarbeta kan riskerna för den enskilde producenten  minskas, samtidigt som försörjningen av smågrisar säkras, skriver företagarna i sin tillståndsansökan.

Anläggningen är tänkt att ligga i ett område som i dag utgörs av skogsmark.

Berörda myndigheter och närboende har fått komma med synpunkter på nyetableringen.  I mars hölls ett samrådsmöte för närboende.

– Jag ser att det finns ett visst mått av motstående intresse, det finns närboende som har synpunkter och man är rädd för vissa störningar i miljön, säger Stig Karlsson, handläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Risk för buller, vibrationer och lukt är enligt honom de främsta invändningarna från grannarna.

– Man bygger på en tidigare skogsmark och man säger att man har valt det på grund av att det är en fördel att det inte finns någon närboende för nära, som man bedömer det. Det är ett avstånd på i alla fall 500 meter, säger Stig Karlsson.

Företagarna hade tidigare planer på att bygga suggstallet utanför Töreboda och Skaraborgsbygden intervjuade då en av delägarna, Bo Johansson, Götene. En avgörande orsak till att anläggningen istället placeras i Vedum är att den då kommer närmare ägarnas respektive gårdar.

Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen. Efter att Vara kommun, länsstyrelsen, Trafikverket, Räddningstjänsten och närboende har fått yttra sig, har sedan Vedum smågris AB haft möjlighet att kommentera och bemöta de invändningar som framförts.

– Nästa fas blir att vi arbetar fram ett beslutsförslag utifrån de här synpunkterna som har kommit in de senaste dagarna. Sedan är det upp till miljöprövningsdelegationen att avgöra, säger Stig Karlsson.

– Ambitionen är att vi ska ta ett beslut inom de närmaste månaderna.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer