Lördag 18 augusti 2018

-Rusta upp hela Kinnekullebanan

Centerpartiet vill förstärka Kinnekullebanan. Martin Strandholm, Elof Jonsson, Moa Karlsson, Kent Folkesson, Ulf Genitz och Ulf Eriksson samlade på stationen i Vara. Foto: Privat.
Centerpartiet vill förstärka Kinnekullebanan. Martin Strandholm, Elof Jonsson, Moa Karlsson, Kent Folkesson, Ulf Genitz och Ulf Eriksson samlade på stationen i Vara. Foto: Privat.

-Centerpartiet vill att Kinnekullebanan rustas hela sträckan från Håkantorp till Gårdsjö. Det säger regionpolitiker Ulf Eriksson (C) vid ett studiebesök på måndagen i Vara.

Centerpartiet ser en förstärkt Kinnekullebana som en viktig länk för hela Skaraborgs möjligheter till utvidgad arbetsmarknad såväl västerut som norrut. Därför ser de risker i att inte hela sträckan får resurser I Trafikverkets förslag till nationell plan.

-Centerpartiet i Västra Götaland har under mandatperioden arbetat för ökade satsningar på de regionala banorna. Målet om en tredubblad resande på järnväg till 2035 är fullt realistiskt ser och är redan på god väg att förverkligas, med utgångspunkt från 2006, säger Ulf Eriksson som är vice ordförande i Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.

Han betonar att behovet av en upprustning av Kinnekullebanan är stort och de sänkningar av hastigheten som gjorts på senare år försämrar möjligheterna för pendling.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer