Tisdag 25 september 2018

Skolbibliotek i Kvänum?

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Har Nästegårdsskolan i Kvänum ett bibliotek eller inte? Frågan har ställts på sin spets i Vara kommun.

Vid bildningsnämndens arbetsutskotts senaste sammanträde uppdrogs åt förvaltningschefen att säkerställa att samtliga skolor i Vara kommun har tillgång till skolbibliotek.

Befintligt bibliotek i Kvänum är visserligen inrymt i skolans lokaler. Men i samband med behandlingen av Vara kommuns kulturplan i kommunfullmäktige framgick att skolan trots det inte har tillgång till skolbibliotek, uppger tidningen NLT. Biblioteket i Kvänum fungerar som folkbibliotek.

Detta stämmer inte med skollagens intentioner, vilket fått bildningsnämnden att reagera och nu vill säkra att samtliga skolor i kommunen har tillgång till skolbibliotek

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer