Onsdag 26 september 2018

Sprinten i Vara blir dyrare

Vara konserthus.
Vara konserthus.

Sprintenprojektet vid Konserthuset i Vara blir dyrare än beräknat. 85 miljoner istället för planerade 63 miljoner. Kommunalrådet Fredrik Nelander (S)  i Vara menar att detta inte är acceptabelt.

Ledningen för projektet Sprinten har redovisat en rapport som visar att investeringen i Vara Konserthus riskerar att uppgå till 85 miljoner kronor. Detta är fördyringar som beror på att konserthusets behov av verksamhetsanpassningar blir dyrare än beräknat, tidigare ej kända markförutsättningar som fördyrar, nya behov av ombyggnad av kök och foajé samt det allmänna prisläget i högkonjunktur.

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde presenterades rapporten. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) och oppositionsrådet Gabriela Bosnjakovic (M) är eniga:

– Det är inte acceptabelt att kostnaderna ökar. För oss är detta projekt viktigt för att utveckla Vara kommun för såväl medborgare, handel, besökare och näringsliv. Vi har avsatt 63 miljoner kronor i budget för Vara Konserthus delar, det måste räcka. Därför har vi nu gett tjänstemännen i uppdrag att se över kostnadsnivån och undersöka möjligheter till extern finansiering.

Projektledningen kommer se över planering och budget och återkomma till Kommunstyrelsen under april månad. Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ställde sig bakom beslutet.

Vara kommun vill utveckla ett bildnings- och kulturkluster i området kring Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus i Vara tätort. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business (AMB), nya lokaler för Lagmansgymnasiet samt byggnation av en ny scenlokal (en så kallad blackbox) med mera för Vara Konserthus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet