Lördag 3 juni 2023

Vara digitaliserar försörjningsstödet

Vara digitaliserar ansökningar om försörjningsstöd från kommunens socialförvaltning.

– Att klara sig på försörjningsstöd är tufft, det är samhällets sista skyddsnät och det är inte mycket pengar det handlar om. Att behöva jaga handläggare på deras telefontid, för att försöka få reda på om ansökan godkänts och hur mycket pengar det blir tar mycket tid och energi, säger Vara kommuns IFO-chef Peter Engman till tidningen NLT.

Förändringen ska enligt kommunen ge snabbare och bättre insats samt förbättra möjligheterna till kontroll för enskilde. Kommunen kan då också snabbt kunna gå in med arbetsmarknadsenheten när någon ansöker om försörjningsstöd.

Vid första ansökan om försörjningsstöd inleds processen med ett besök. Besöket ska kunna bokas via dator och en nyhet är att en representant från kommunens arbetsmarknadsenhet då bokas samtidigt rapporterar NLT.

Genom reformen vill kommunen frigöra resurser för att kunna jobba mer med grupper som har störst behov.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer