Söndag 28 februari 2021

Vara får friskola för musiker

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Skolinspektionen och Skolverket har sagt ja till att Academy of Music & Business (AMB) får starta en friskola med musikinriktning i Vara. 

– En etablering av en spetsutbildning som förenar entreprenörskap och kultur med ett gediget värdegrundsarbete är en oerhörd möjlighet för Vara, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S).

AMB är en musik- och affärsrelaterad utbildning i Småland som startades hösten 2013 i Tingsryd. Initiativtagare är musikproducenten och låtskrivaren Andreas Carlsson som också växte upp i Tingsryd.

Vara kommun fortsätter därmed satsningen på ett ”bildnings- och kulturkluster”  inom området Sprinten vid  Vara Konserthus. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt förra veckan om att anslå 150 miljoner kronor till att vidareutveckla området kring Vara Badhus, Vara Konserthus och Lagmansgymnasiet. Utöver etableringen av AMB-skolan så ska det skapas lokaler för gymnasiet och konserthuset.

– Att skapa nya positiva förutsättningar för befintliga verksamheter på Sprintenområdet samtidigt som en nyetablering av en skola med riksintag genererar ett inflöde av cirka 90 stu­denter från hela Sverige är en jättemöjlighet för hela Vara kommun, menar Fredrik Nelander.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer