Torsdag 23 mars 2023

Vara kommun bryter band med Kina

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Vara kommun avbryter sitt vänortssamarbete med Kina.

Vara kommunfullmäktige har i bred enighet beslutat avbryta samarbetet med kinesiska kommunen Huangshan.

Kommunalrådet Gabriel Bosnjakovic (M) konstaterade inför kommunfullmäktige att utvecklingen i Kina går åt fel håll, uppger tidningen NLT. Det gäller exempelvis jämlikhet, delaktighet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Tidigare i år har Vara kommun avbrutit samarbetet med Oranjemund Town i Namibia i Afrika.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer