Lördag 28 januari 2023

Vara kommun har skrivit under

Kommunalråd Gabriela Bosnjakovic (M) har skrivit under demokratideklarationen tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) .

– Vi vill belysa betydelsen av demokratin. Vi tar demokrati som något alldeles självklart men den får aldrig tas för given. Det är viktigt att göra ett tydligt ställningstagande, säger kommunalrådet Gabriela Bosnjakovic (M), i ett pressmeddelande.

Deklarationen har tagits fram av Kommittén för demokratin 100 år. Demokratideklarationen tar sitt avstamp i att det är hundra år sedan som allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, men tar också sikte på framtiden för att säkerställa en levande och uthållig demokrati.

– Det är alltid otroligt viktigt att prata och informera om demokratin. Vi vill också lyfta att det är 100 år sedan i år som kvinnor fick rösträtt, säger Gabriela Bosnjakovic (M) och kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) instämmer.

Underskriften innebär bland annat att Vara kommun åtar sig att värna om alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Landets kommuner har fått erbjudande om att skriva under Demokratideklarationen och sedan fått skicka in en ansökan. För att få skriva under måste kommunen visa att den ordnat flera aktiviteter för att främja demokratin under 2021.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet