Lördag 3 juni 2023

Vara kommun koncentrerar sina högstadier?

Varas kommunhus.
Varas kommunhus.

Politikerna i Vara kommun har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda antalet högstadieskolor i kommunen.
Därmed är framtiden för högstadiet Nästegårdsskolan i Kvänum osäker.

Bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (M) bekräftar för tidningen NLT att det i uppdraget ingår att se över antalet högstadieskolor.

Vara kommun har idag två högstadieskolor; utöver Nästegårdsskolan i Kvänum också Alléskolan i Vara. Bägge skolorna har stora renoveringsbehov. Totalt beräknas dessa sammantaget kosta närmare 200 miljoner.

Utredningsdirektivet handlar om att studera möjligheterna att skapa en gemensam högstadieskola i Vara kommun.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet