Tisdag 25 september 2018

Vara också kranmärkt

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Vara kommun har blivit Kranmärkt av organisationen Svensk Vatten. Vara kommun följer exemplet från länsstyrelsen i Västra Götaland och säger nej till flaskvatten.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Inom Vara kommun är arbetsplatserna, möten och externa konferenser eller utbildningar fria från flaskvatten.

Svensk Vatten beräknar, med transporter och tillverkning av flaskor inräknat, att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten.

Dessutom kostar en liter kranvatten 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer