Lördag 18 augusti 2018

Vill ha solceller på Södra Kedums kyrka

Varabygdens församling nekas placera solceller på Södra Kedums kyrkotak.

Tidningen NLT rapporterar att Varabygdens församling kommer driva vidare frågan om solceller på Södra Kedums kyrka, trots nej i såväl länsstyrelse som förvaltningsrätt.

Varabygdens församling vill ha en vägledande dom om rätten att placera solceller på äldre kyrkotak. Länsstyrelsen i Västra Götaland har dock sagt nej till ansökan och menat att Södra Kedums kyrka har ett kulturhistoriskt värde. Även förvaltningsrätten har sagt nej till församlingens begäran.

Men nu arbetar församlingen med att överklaga beslutet och få prövningstillstånd i högre rätt, vilken är kammarrätten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer