Fredag 14 augusti 2020

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket avser att ställa in nationella proven under våren. Beslutsunderlag har nu gått ut på snabbremiss och inom de närmaste dagarna kommer Skolverket att fatta ett formellt beslut.

– Många lärare och elever undrar hur det blir med de nationella proven. Därför finns det ett behov av att redan nu berätta att vi avser att ställa in resterande nationella prov i vår, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

– Skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och att det saknas lärare. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte, säger han.

Skolverket konstaterar att skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. Dessutom är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt.

Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet