Torsdag 12 december 2019

Vart tredje jobb gick till utrikesfödda

Arbetslösheten fortsätter sjunka i Västra Götaland. Foto: Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten fortsätter sjunka i Västra Götaland. Foto: Arbetsförmedlingen

Högkonjunkturen var fortsatt stark i augusti och det märks på arbetsmarknaden i Västra Götaland. Bland de inskrivna arbetslösa som fick arbete var 38 procent födda utomlands.

Betydligt färre anmälde sig arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i Västra Götaland i augusti, och arbetslösheten gick ner från 6,7 till 6,5 procent. 30 223 personer var öppet arbetslösa

Arbetslösheten minskar kraftigt bland inrikes födda medan den stiger bland utrikes födda, mycket beroende på att många flyktingar fått uppehållstillstånd under året och skrivits in på Arbetsförmedlingen. Det förändrar utbudet av tillgänglig arbetskraft och under augusti månad var 38 procent av de arbetslösa som gick till arbete födda utomlands.

Dagens högkonjunktur betyder att många får arbete men det innebär också att allt fler arbetsgivare har svårt att hitta den kompetens som de söker efter.

– Många företag har fått byta strategi när de söker folk att anställa. Kanske kan en del kompetens läras ut på jobbet under en inledande period? Kanske behöver man inte klockren svenska för just de här arbetsuppgifterna, säger Eva Lindh-Pernheim.

Fortsatt tudelad arbetsmarknad

Även i högkonjunkturen kvarstår klyftorna på arbetsmarknaden i länet. Geografiskt finns det kommuner med riktigt hög arbetslöshet, som Åmål, Bengtsfors och Mellerud, medan kranskommunerna till Göteborg har få arbetslösa.

Ungdomsarbetslösheten sjunker i många kommuner, utbildningsnivån är i många fall avgörande för chansen att få ett arbete. En gymnasieexamen öppnar många dörrar på arbetsmarknaden. 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var i augusti inskrivna som arbetslösa.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer