Fredag 20 september 2019

Västarvet och Kultur i Väst slås ihop

Forsvik Bruk i Karlsborg ingår i Västarvet. Foto: Västarvet.
Forsvik Bruk i Karlsborg ingår i Västarvet. Foto: Västarvet.

Västra Götalandsregionen samlar en stor del av sin kulturverksamhet i en gemensam förvaltning när Västarvet och Kultur i Väst nu slås ihop.

Regionfullmäktige beslutade på tisdagen att styrelsen för Västarvet och styrelsen för Kultur i Väst ersätts av en ny styrelse från och med 1 januari 2020.

Den nya styrelsen får ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv, och ersätter Västarvet och Kultur i Väst. Vissa verksamheter ur dessa båda förvaltningar får ny huvudman.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökar möjligheterna till intern samordning, prioritering och utvecklingsresurser frigörs, menar regionen.

Västarvet är idag en resurs med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. I Västarvet ingår flera museer, till exempel industrimuséet Forsvik Bruk i Karlsborg.

Kultur i Väst arbetar arrangörsutveckling inom alla konstarter. Kultur i Väst ansvarar även för den regionala biblioteksverksamheten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer