Söndag 26 maj 2019

Allt fler besök vid virtuella vårdcentraler

Regionfullmäktige säger nej till en enhetlig taxa för regionens invånare, vid virtuella läkarbesök hos regionägda ”Närhälsan online”.  Avgiften blir därmed tre gånger högre för de i länet, som inte är listade hos Närhälsan.
Istället hoppas regionpolitikerna att det införs enhetliga patientavgifter i hela landet.

Antalet besök vid de virtuella vårdcentralerna ökar kraftigt.

Varje dag söker 100 patienter i Västra Götaland vård hos de största virtuella vårdcentralerna utanför länet. Det konstaterade hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) vid regionfullmäktiges möte på tisdagen.

-Det innebär 3000 patienter per månad, säger Jonas Andersson.

För varje sådant besök får regionen betala upp till 650 kronor per besök till respektive vårdcentral. Det styrs av hur hög patientavgiften är. Månadskostnaden för regionen uppgår därmed till minst 1,2 miljoner kronor per månad, för dessa 3000 besök. Eller drygt 15 miljoner per år.

Om lika många besök skulle göras hos den vårdcentral i Vingåker i Sörmland som har noll-taxa, så skulle månadskostnaden för Västra Götaland bli två miljoner kronor. Eller drygt 24 miljoner kronor per år.

Avslag

Regionfullmäktige var ändå eniga om att avslå regionägda Närhälsans förslag att ha en enhetlig regional patientavgift för alla i Västra Götaland, på 100 kronor.

-Sedan förra veckan pågår centrala förhandlingar mellan de 21 landstingen om att införa enhetliga patientavgifter för alla virtuella patientbesök, säger Jonas Andersson.

Detta kan bli tuffa förhandlingar, eftersom landstingen helst vill ha enhetlig avgift på den nivå som det egna landstinget har.

-Men jag är beredd att anpassa våra avgifter i Västra Götaland för att komma överens nationellt, säger Jonas Andersson. Det förutsätter att andra landsting är beredda att göra detsamma.

-Det är bra att digitala vårdcentraler ökar tillgängligheten. Men vi måste snarast ta beslut om enhetlig avgift för hela landet, säger Gunilla Druve Jansson (C), som är ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden för Skaraborg.

Regionfullmäktiges beslut innebär att det kostar 100 kronor att besöka regionens egen Närhälsan Online, om patienten är listad hos Närhälsan. För övriga är avgiften 300 kronor per besök. Virtuella vårdcentraler utanför länet kan också besökas. Där varierar patientavgifterna för läkarbesök från 0 till 250 kronor.

Läs mer:

Olika priser för läkare ”online”

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer