Lördag 18 augusti 2018

Allt fler reser med Västtrafik

Aldrig förr har så många rest med kollektivtrafiken. Under 2017 gjordes 320 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västsverige. De senaste fem åren har resandet ökat med 23 procent.

Allt fler åker kollektivt i Västsverige och 2017 blev ett rekordår för Västtrafik. Totalt gjordes 320 miljoner resor med Västtrafik under året. Det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Västsverige har ökat med 61 miljoner resor, eller 23 procent, jämfört med 2012.

— Resandet har aldrig varit så högt som nu. Det visar att våra satsningar på att utveckla trafiken och förbättra servicen har gett resultat. Samtidigt växer Västsverige och det finns ett stort och växande behov av hållbara resor. En välfungerande kollektivtrafik är nödvändig för att alla grupper i samhället ska kunna resa och näringslivet fungera, säger Lars Holmin (M), ordförande för Västtrafiks styrelse.

Resandet ökar inom alla trafikslag. Den största procentuella ökningen står tågtrafiken för, där har resandet ökat med 35 procent den senaste femårsperioden. 2017 gjordes 21 miljoner resor med tågtrafiken i Västsverige, jämfört med knappt 16 miljoner resor 2012.

Allra flest resenärer finns inom busstrafiken. Förra året gjordes 166 miljoner resor med Västtrafiks bussar, att jämföra med 130 miljoner resenärer för fem år sedan. Det är en ökning med 28 procent.

Spårvagnstrafiken i Göteborg står också för en stor del av resorna. Under 2017 gjordes 126 miljoner resor med spårvagnarna. För fem år sedan var samma siffra 108 miljoner, vilket innebär att resandet på spårvagn har ökat med 16 procent sedan dess.

Även färjetrafiken nådde rekordnivåer under 2017 med 7 miljoner resor.

Den mest beresta linjen inom Västtrafik är spårvagnslinje 6 mellan Kortedala och Länsmansgården. Där gjordes 16,3 miljoner resor under förra året – ungefär 45 000 resor per dag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer