Fredag 20 september 2019

Arbetslöshet under sex procent

Arbetslösheten i Västra Götaland är nu under sex procent och fortsatt lägre än genomsnittet för hela Sverige. Den totala arbetslösheten fortsätter att minska, men i en avtagande takt.

Arbetsmarknaden är fortsatt god med många nya jobb. Arbetslösheten i riket har därför sjunkit från 6,8 till 6,6 procent sedan maj förra året. Men minskningen i arbetslösheten sker i allt lägre tempo, månad för månad.

I Västra Götaland var arbetslösheten i maj 5,9 procent. För ett år sedan var den 6,1 procent. Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) fortsätter sjunka. I länet var den i maj 6,2 procent, jämfört med 6,6 procent för ett år sedan.

Totalt var i maj månad 26 919 personer öppet arbetslösa i Västra Götaland.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet