Tisdag 21 augusti 2018

Bråttom att hinna besiktiga

På söndag införs de nya besiktningsreglerna. Senaste statistiken från Transportstyrelsen visar att över 18 000 av de 48 168 fordon som riskerar körförbud i maj ännu inte har besiktats i Västra Götalands län. Bland dessa ingår 2 239 A-traktorer som också måste besiktas i maj.

Om man inte besiktar fordonet i tid, får det automatiskt körförbud, ett så kallat inträtt körförbud.

– Då får man bara köra fordonet kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till ett besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får man bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Kravet på kontrollbesiktning av landets A-traktorer införs för att öka trafiksäkerheten, eftersom många A-traktorer i dag är i undermåligt skick. A-traktorerna genomgår de tillämpliga delarna i det kontrollbesiktningsprogram som den fordonskategori den är byggd på.

Att köra en obesiktad A-traktor kan få stora konsekvenser:

– Dels kan man bli av med sitt körkort eller traktorkort om man till exempel kör en A-traktor som byggts om så att den inte längre uppfyller kraven för vad som kan anses vara en A-trakto. Dels kan det bli svårt för ungdomarna att få sitt körkortstillstånd inför övningskörning till B-körkort. Dessutom kan även föräldrarnas körkort omhändertas, om uppfattningen är att de inte gjort tillräckliga åtgärder för att hindra sitt barn att köra en obesiktad A-traktor. Det är en domstol som avgör påföljden, säger Anders Gunneriusson.

www.transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning. När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet