Tisdag 21 maj 2019

Byråkratin växer i regionen

Västra Götalandsregionens nuvarande regionhus i Skövde. Nu byggs nya regionhus i Göteborg och Skövde.
Västra Götalandsregionens nuvarande regionhus i Skövde. Nu byggs nya regionhus i Göteborg och Skövde.

Sedan 2013 har antalet administratörer i ledningsskiktet i Västra Götalandsregionen (VGR) ökat med nästan 25 procent. Under samma tid har andelen sjuksköterskor minskat.
Det visar en aktuell rapport som Socialdemokraterna i Västra Götaland tagit fram.

 – Samtidigt som behovet av vårdpersonal är skriande väljer den moderatledda majoriteten att öka antalet administratörer. Det är helt oacceptabelt, konstaterar Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna.

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare med drygt 53 000 anställda.

Administrationen i ledningsskiktet kostar i dag 1,6 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 380 miljoner kronor på fyra år. Till antalet har är ökningen 347 årsarbeten. Under samma period (2013–2017) har antalet sjuksköterskor minskat med 64 stycken.

Marknadsstyrning?

Även på mellannivåerna har administratörer och handläggare blivit betydligt flera. På fyra år har deras andel av personalen i regionen växt med 7,7 procent. Det kan jämföras med att andelen undersköterskor blivit blygsamma 0,7 procentenheter högre.

Verksamhetsnära administration, till exempel medicinska sekreterare, är inte medräknade i dessa grupper.

– Vår politiska slutsats är att den marknadsanpassade styrningen av vården driver fram ökat behov av administration. Visserligen har normtalen för chefer ändrats, så att varje chef har ansvar för färre anställda, men det förklarar möjligen bara en del av ökningen. Den ökade detaljstyrningen som krävs i system med vårdval, beställar-utförar-modell och stor andel köpt privat vård kräver ökad administration, säger Bijan Zainali (S), regionrådskandidat.

Socialdemokraterna kräver en förändring av hela styrmodellen för sjukvården. Partiet säger också nej till nya vårdval, eftersom de ökade kostnader som följer inte står i paritet till patientnyttan.

I regionen finns idag två vårdvalsystem. Sedan 2009 kan invånarna i regionen fritt välja mellan drygt 200 vårdcentraler. 2014 infördes ett vårdval för rehabinsatser, i huvudsak fysioterapi och arbetsterapi, på primärvårdsnivå. Inom dessa områden kan privata aktörer etablera sig.

Nuvarande grönblå ledning vill införa liknande vårdval inom mödrahälsovården och för specialisttandvård för barn- och ungdomar, menar har skjutit beslut om dessa reformer till nästa mandatperiod.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet