Tisdag 21 maj 2019

Därför får du inte grilla

Länsstyrelsen i Västra Götaland går idag ut och betonar att grill- och eldningsförbudet i länet kvarstår. Trots att det regnat lite.

Det råder fortsatt förbud att elda eller grilla i hela Västra Götaland. Detta gäller även på egen tomt.

De motiv som länsstyrelsen pekar på är:

  • Jorden är extremt torr under ytan
  • En brand skulle sprida sig vansinnigt fort i de undre jordlagren
  • Det behövs massor med regn vid flera tillfällen innan faran är över
  • Kombinationen extrem torka och rejäl vind är livsfarlig
  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer