Onsdag 20 februari 2019

De flest är nöjda med tillgång på sjukvård

De flesta är nöjda med vårdens tillgänglighet i Västra Götaland
De flesta är nöjda med vårdens tillgänglighet i Västra Götaland

Majoriteten av invånarna i Västra Götaland, 82 procent, anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det framgår av nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Men Västra Götaland hamnar ändå något under riksgenomsnittet när det gäller hur befolkningen bedömer väntetider och förtroendet för hälso- och sjukvården. Det finns dessutom stora skillnader inom länet där invånarna i Dalsland och Norra Bohuslän i betydligt större utsträckning än invånarna i Göteborg till exempel tycker att väntetiderna till vårdcentralen är rimliga.

Vidare anser allt fler invånare, jämfört med förra mätningen, att vården i Västra Götaland ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat som exempelvis kön, ålder eller födelseland.

Följa upp och förbättra

Drygt 70 procent av invånarna är positiva till att koncentrera vissa operationer och behandlingar till enskilda sjukhus för att förbättra kvaliteten, även om det skulle innebära längre resväg. Det finns dock stora skillnader inom länet där invånare i Skaraborg är mer positiva, än till exempelvis invånarna i Dalsland och norra Bohuslän.

– Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. I Västra Götalandsregionen pågår just nu ett genomgripande förändringsarbete för att modernisera och förbättra vården för invånarna i Västra Götaland.

Andelen som har förtroende för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa via webben har ökat under det senaste året, från 61 procent 2016 till 63 procent 2017. Förtroendet har framförallt ökat bland personer som är under 40 år, och särskilt i åldersgruppen 18-29 år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer